Mgr. Tereza Mocková

Tereza je jako kapr ve vodě napříč různými službami. Má zkušenosti z oblasti rozvoje sociálních kompetencí u dětí na základních školách, rozjezdu lesní mateřské školky, vzdělávání pedagogů a oblasti náhradní rodinné výchovy. Dlouhodobě působí jako odborný metodik v naší dětské skupině Permoníčci.

Obor vzdělání:

Speciální pedagogika

Absolvované kurzy:

 • Sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii
 • Krizová intervence
 • Kurz práce se skupinou REVIEW
 • Teorie a praxe zážitkové pedagogiky
 • Úvod do první pomoci při šikanování
 • Aplikace dramatického trojúhelníku ve školní praxi
 • ASTRA DPP – výcvik v terapii zaměřené na attachement a následky vývojového traumatu
 • Sanace rodiny – dovednosti a praxe
 • Kurz transakční analýzy TA 101
 • Pěstounská péče očima dítěte
 • Motivační intervence